The Relation Between International Law and Direct Democracy In The Case of Switzerland

The Relation Between International Law and Direct Democracy In The Case of Switzerland

Ayşe Füsun ARSAVA

 

Abstract

İsviçre dünyadaki en geniş kapsamlı doğrudan demokrasi örneğini vermektedir. Doğrudan demokrasi iyi bilgilendirilmiş toplumlar için uygun bir modeldir. İsviçre’de halkın sahip olduğu haklar yapılan reformlarla adım adım geliştirilmiştir. İsviçre’de geleneksel tablo devletin vatandaşların hizmetinde bir yapı olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Güçlü demokrasi dayanağı olan devletlerde devlet kendi gücünü koruma ve arttırma eğilimi ile değil, halkın çıkarlarını koruma yaklaşımı ile yetkilerini kullanmaktadır. İsviçre diğer devletler gibi temsili demokrasiye de sahiptir. Ancak vatandaşların siyasi hakları, seçme ve seçilme hakkıyla sınırlı değildir. Vatandaşların çeşitli konulara ilişkin karar verme hakları vardır. Makalede İsviçre vatandaşlarına yasama yetkisinin kullanılması çerçevesinde sahip oldukları haklara ilişkin yorumlar yanısıra, doğrudan demokrasinin kötüye kullanılmasına ilişkin yorumlara yer verilmektedir.

Keywords

İsviçre, doğrudan demokrasi, uluslararası hukuk.
The Relation Between International Law and Direct Democracy In The Case of Switzerland